Artikkel i bladet Ildsjelen, 2007

911, sannheter og illusjoner

Denne verden er en illusjon. Du har sikkert hørt det, lest det og kanskje erfart det. Men hvilke utfordringer er det vi møter på jorden når vi skal finne ut av hva som er sant og usant?
Den 11. september 2001(9/11 er US datoformat) fløy 2 passasjerfly inn i The Twin Towers i New York. De raste sammen og over 3000 mennesker døde. Så ble historien formidlet, via alle store nyhetskanaler, at dette var et terrorangrep, inn i hjertet av USA. Et tredje fly hadde rammet Pentagon. Muslimer stod bak..

Men hva skjedde egentlig?
Twin Towers var dimensjonert for langt større flykrasj enn 11. september-flyene. Twin Towers var laget av stål. Brann fra flybensin kan ikke smelte stål. En tredje bygning (Building 7) raste også sammen, uten at den var blitt truffet. Og ved Pentagon finns det ingen spor etter noe passasjerfly.
Mange begynte etterhvert å sette spørsmålstegn ved den offisielle versjonen. Hvordan kunne tårnene rase, i fritt falls hastighet, ned i sine egne fotavtrykk? Hvordan kunne et passasjerfly komme i nærheten av Pentagon, et av de best bevoktede bygningene i verden? Spørsmålene ble mange.

Etter innsats fra mange sannhetssøkende mennesker i USA og verden for øvrig, kan vi nå tegne et klarere bilde av 911:

Så hva er vi vitne til? Hva er sannheten?
Jeg oppfordrer deg til å finne ut litt selv. Søk f.eks. "911" på Google og Google Video. Har vi grunn til å være redde? Nei, men vi kan kanskje se litt nærmere på hva vi som menneskehet gir vår energi til..

Med fred og glede
Geir Solerød

Geir Solerød 22/2/07

Tilbake