Reply to comment

 • : Function ereg() is deprecated in /home/gsunno/public_html/Drupal/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/gsunno/public_html/Drupal/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/gsunno/public_html/Drupal/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/gsunno/public_html/Drupal/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/gsunno/public_html/Drupal/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/gsunno/public_html/Drupal/includes/file.inc on line 895.
 • : Function ereg() is deprecated in /home/gsunno/public_html/Drupal/includes/file.inc on line 895.

Hvordan lage en side?

For å lage en ny side må du gå til:
Create content (menyen til venstre)

Side/ Page: En vanlig side
Bilde og tekst/ Image: For å å lage en side med et bilde øverst velger du Image. (Det finnes noen andre muligheter også. Ta kontakt med Geir ved behov for mere info)

Menu settings:
Åpne denne for å plassere siden i menyen.
Det finnes tre menyer

 • Navigation menu: I utgangspunktet den til venstre, med alle administrasjonssidene.
  Tips: Sider som hører inn under (er child av) "administer" er ikke synlig for alle. Legg derfor normalt til sider direkte under "Navigation menu"
 • Primary menu: Meny på toppen
 • Secondary menu: Ikke så mye brukt

Parent: Navigasjonspunkt som ligger over.
Child: Navigasjonspunkt som ligger under. Eks: Siden "Lage en side" har jeg lagt som child til "Hjelpesider Drupal" (som da er parent til Info fra Geir)

Weight: Angi lett eller tung for å komme oppover eller nedover blant sider under felles parent
Body: Skriv inn ønsket tekst for siden her
Formateringstips: For å kunne bruke alle alternativene for tekstformatering må du under "Input format" velge "Full Html".

For å redigere en side: På den aktuelle siden -klikk på "Edit". Mer kommer på oppfordring..

Reply

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code>
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options